Subscribe to our mailing list to get news, specials and updates:     Name: Email:

Psalm 144 : 2 Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen

67 views | Find this title on Sheet Music Plus
Login to recommend piece!


Comments (2)

Comment on this music


Login/Register to post a comment.

Uploaded by: 760executive (09/08/18)
Composer: Pieter Heykoop
Sample Producer: Sonus Paradisi
Sample Set: Utrecht - Dom, Bätz Organ
Software: Hauptwerk IV
Genre: Romantic
Description:
Music written by Pieter Heykoop

Psalm 144 : 2
Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen,
Dat Gij, o HEER, hem gunsten wilt bewijzen,
Dat Gij hem kent? Wat is des mensen kind,
Dat Gij het acht en zo getrouw bemint?
Hij mag den naam van ijdelheid wel dragen;
Zijn tijd is kort, en al zijn levensdagen,
Hoe groot, hoe sterk hij op deez' aarde zij,
Gaan snel, gelijk een schaduwe, voorbij.
Performance: Live
Recorded in: Stereo
Playlists:
Options: Sign up today to download piece.
Subscribe to 760executive's music
See what 760executive used to make this recording
Name: