Subscribe to our mailing list to get news, specials and updates:     Name: Email:

Psalm 85 1 en 3

370 views | Find this title on Sheet Music Plus
Login to recommend piece!


Comments (6)

Comment on this music


Login/Register to post a comment.

Uploaded by: Bucanier (10/15/16)
Composer: * My Own Composition
Sample Producer: Hauptwerk NL
Sample Set: Lohman, Heusden Noord, Brabant (1824-28)
Software: Hauptwerk IV
Genre: Improvisation
Description:
a new organ sample requires again learn how to play it. (Heusden)
This plays very different from Utrecht or tholen.
Therefore, ignore the registration errors or play errors,
lots of fun

vers 1

Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond,
Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont;
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan;
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust;
De hitte van Uw gramschap is geblust.
O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet.


vers 3

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft;
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê,
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê.
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht,
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht;
Opdat er eer in onzen lande woon'
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.
Performance: Live
Recorded in: Stereo
Playlists:
Options: Sign up today to download piece.
Subscribe to Bucanier's music
See what Bucanier used to make this recording
 
Attachments:
  • Please Log in to download.
Name: