Subscribe to our mailing list to get news, specials and updates:     Name: Email:

Alles wat over ons geschreven is

194 views | Find this title on Sheet Music Plus
Login to recommend piece!


Ranked #7 in Most Commented.

Comments (22)

Comment on this music


Login/Register to post a comment.

Uploaded by: EdoL (02/21/15)
Composer: Meertens, Frits
Sample Producer: Sonus Paradisi
Sample Set: Utrecht - Dom, Bätz Organ
Software: Hauptwerk IV
Genre: Hymn
Description:
As a contribution to the Lent project this beautiful Dutch hymn.

The impressive text by Willem Barnard cannot be translated but is a very moving introduction to the Lent season. It is about all that is written about mankind which He is going to bear for us in this His most difficult time of going up to Jerusalem.
The text is printed here for those who can understand Dutch.

The marvelous melody, worthy of ANY Anglican hymn book is by Dutch composer Frits Meertens.

The harmonies are alternatively by Meertens, Hans van Nieuwkoop and some alterations by myself.

The introduction is by Hans van Nieuwkoop, one of Holland's prominent organists and one of the advisors to the restauration of my beautiful Bätz in Oostvoorne.

Alles wat over ons geschreven is.

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur onsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
Performance: Live
Recorded in: Stereo
Playlists:
Options: Sign up today to download piece.
Subscribe to EdoL's music
See what EdoL used to make this recording
Name: